Gromadzenie danych osobowych

Janusz Pitera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa Janusz Pitera gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w zakresie dopuszczanym przez przepisy.

W momencie zapisu do newslettera, bądź wypełniania innego formularza na naszej stronie Twoje dane w zaszyfrowanej formie przekazywane są naszej firmie w celu zapobiegnięcia ich udostępnieniu osobom nieupoważnionym. Wszystkie dane przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wyłącznie upoważnione osoby przez Janusz Pitera mają do nich dostęp. Osoby te posiadają niezbędną wiedzę w zakresie polityki prywatności.

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia świadczenia usług, zapewnienia obsługi i rozwiązywania problemów technicznych, obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację, obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), prowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności strony, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywaniu danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnieniu rozliczalności. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.  Dane, które nam przekazujesz, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony/a o podanie pełnych danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT. Dane te mogą być przez nas przekazywane kurierom w celu realizacji zamówienia, firmom płatniczym w celu realizacji płatności. W ramach naszej działalności, w celu wypełniania naszych zadań współpracujemy także z zewnętrznymi usługodawcami. Dane osobowe mogą być im udostępniane, wyłącznie jednak na wskazane powyżej potrzeby.
Zapewniamy, że nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Państwa danych innym firmom bądź organizacjom. W żadnych okolicznościach Państwa adres e-mail ani inne dane nie zostaną przez nas wykorzystane w jakimkolwiek celu bez Państwa zgody.

Zapamiętywanie adresu IP

Możliwość korzystania ze strony www.laczynasrozwój.pl wiąże się z koniecznością czasowego zarejestrowania adresu IP. Tego typu informacje wykorzystujemy do oceny użyteczności naszej strony oraz jej optymalizacji. Adres IP to ważny na całym świecie unikalny identyfikator komputera. Jako użytkownicy prywatni nie posiadają Państwo stałego adresu IP, jako że adresy te są przypisywane tymczasowo przez dostawcę Internetu w ramach jednej sesji. Mimo to zasadniczo istnieje możliwość przypisania danych użytkownika za pomocą tego źródła, wykorzystując statyczny adres IP. Strona zawiera link do serwisu Facebook. Strony trzecie nie mają możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez witrynę www.laczynasrozwój.pl. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki prywatności na wskazanych portalach zapraszamy na strony konkretnych usługodawców.

Google Analytics oraz pliki cookies

Janusz Pitera korzysta z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka” (ang. cookies) – pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na stronie na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających stronę www.laczynasrozwoj.pl a także proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem strony oraz internetu jako takiego. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że Państwa adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Pragniemy podkreślić, że w celu gromadzenia anonimowych adresów IP (tzw. „maskowanie IP”) Google Analytics na niniejszej stronie zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();”. Możesz zablokować instalację ciasteczek na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Zaznaczamy jednak, że w takim wypadku niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo. Korzystając z tej strony zgadzasz się na przetwarzanie przez Google danych na swój temat w opisany powyżej sposób oraz na wskazane powyżej potrzeby. Możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych wygenerowanych przez ciasteczka oraz związanych z użytkowaniem przez Państwa strony (włączając adres IP), a także przetwarzaniu tych danych pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod niniejszym adresem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Google AdWords

Na stronie laczynasrozwoj.pl wykorzystywana jest także bezpłatna funkcja śledzenia konwersji dostępna w Google AdWords. Google dba o ochronę danych swoich klientów i użytkowników w tym zakresie. Ilekroć użytkownik klika w reklamę, Google umieszcza na jego komputerze plik cookie, który po 540 dniach wygasa.

Grupy niestandardowych odbiorców

Nasza strona wykorzystuje technologię retargetowania pod nazwą „grupy niestandardowych odbiorców” stworzoną przez portal społecznościowy Facebook należący do firmy Facebook Inc., z siedzibą w Palo Alto, 94394 Kalifornia, USA, przy California Avenue Street 1601 („Facebook”). Technologia ta umożliwia nam udostępnianie użytkownikom Facebooka, którzy odwiedzili wcześniej naszą stronę informacji handlowych, merytorycznych, także poprzez sieć odbiorców na Facebooku. W tym celu nasza strona wykorzystuje tzw. „piksele Facebooka”. Pozwalają one Facebookowi zapamiętać Państwa jako anonimowe osoby odwiedzające naszą stronę oraz wykorzystać zgromadzone dane do wyświetlania reklam na tym portalu społecznościowym. W ramach opisanego procesu nie są gromadzone ani przechowywane Państwa dane osobowe, dlatego też nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa na Facebooku. Szczegółowe informacje informacje na temat ochrony danych oraz stosownych ustawień patrz: www.facebook.com/settings/?tab=ads lub www.facebook.com/about/privacy Możesz odmówić członkostwa w grupie niestandardowych odbiorców poprzez stronę: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Wtyczki społecznościowe

Nasza strona wykorzystuje wtyczki różnych sieci społecznościowych. Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron zawierającą wtyczki społecznościowe przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami sieci społecznościowej. Zawartość wtyczki jest przesyłana z portalu społecznościowego bezpośrednio do Państwa przeglądarki, a następnie zostaje zintegrowana ze stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo konkretną stronę. Jeżeli jesteś  zalogowany/a w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Twoim kontem. Jeśli skorzystasz z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to” albo zamieszczenie tweeta, przeglądarka prześle odpowiednią informację bezpośrednio na Facebooka lub Twittera i tam informacja ta zostanie zachowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe należy zapoznać się z treścią polityki prywatności danego portalu. Można w ten sposób również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na chronienie swojej prywatności.

Zmiana polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, w przypadku istotnych przyczyn zewnętrznych (np. zmiany obowiązujących przepisów prawa). Aktualnie obowiązująca wersja polityki prywatności jest dostępna zawsze pod adresem inbmarketing.pl/polityka-prywatności/

Pytania i uwagi

Masz pytanie dotyczące polityki prywatności? Napisz do nas na adres kontakt@laczynasrozwoj.pl